Fets denunciats

L'annex III.C.2.b.i. de l'Ordre Ministerial 1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, planteja la necessitat que les entitats decisores i executores en el marc del PRTR implementin mesures de prevenció i detecció de la corrupció, el frau i el conflicte d'interessos. D'entre aquestes mesures preventives destaca la necessitat de comptar amb canals de denúncia que registren l'entrada de les denúncies relatives a les actuacions emmarcades en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Per tal de donar compliment a aquest requeriment, s'ha implementat aquesta bústia.

Si voleu fer qualsevol aportació / denúncia relativa a la gestió dels Fons Next Generation EU feu servir aquest canal.

Possible persona implicada.
Màx. 20Mb.

Identificació

Si preferiu no identificar-vos, no ompliu aquests camps i envieu directament.

Consentiment i deure d'informar els interessats/ades sobre protecció de dades en el cas que us identifiqueu

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Ajuntament de Tarragona.

Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives en base a l'aportació / denúncia presentada

Legitimació: Compliment dels requisits del Reglament 2021/241, de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de l'Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, 1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant l'OMAC de l'Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud s'hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, Plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals.

Més informació sobre el tractament: Podeu consultar la Política de privacitat.